Kopp blårutor

Stengods, bredd 87-90mm, höjd 80-90mm, rymd 2,5dl, engoberade och glaserad med blå celadon.